<< Geri
Şafii mezhebine göre erkek için bütün yasaklar


İHRAM;
1 Bir gün ya da geceden daha az bir zaman süresince Bir şey gerekmez dikişli elbise giyerse
2 Bir gün ya da gecelik zaman süresinse dikişli elbise Fidye giyerse
3 Bir özür sebebiyle ayaklara mest giyerse Bir şey gerekmez
4 Hac için ihrama girdiği halde düşman veya hastalık gibi bir sebepten dolayı haccı tamamlayamadan ihramdan çıkarsa Bir koyun kesmesi gerekir
5 Kına sürünürse Bir şey gerekmez
6 Mikat yerlerinden ihrama girmeden geçip sonra geri dönüp telbiye getirerek ihrama girerse Bir şey gerekmez
7 îhrama telbiye getirmeksizin girerse Bir şey gerekmez
8 Herhangi bir organın bir kısmına koku sürerse Fidye
9 Bir özür sebebiyle bütün bir organına koku sürerse Fidye
10 Bir özrü y okken bütün bir uzvuna koku sürerse Bir koyun kesmesi gerekir
11 Bir özür sebebiyle tırnaklarını kısaltırsa Fidye
12 Bir özrü olmaksızın tırnaklarını kısaltırsa Bir koyun kesmesi gerekir
13 Bedendeki kılları tıraş edip yolarsa Fidye
14 Bir özür sebebiyle saçlarını tıraş ederse Fidye
15 Bir özür sebebiyle olmaksızın saçlarını tıraş ederse Fidye
16 Yüzünü örterse Bir şey gerekmez
17 Başını örterse Fidye
18 Karada yaşayan bir av hayvanını öldürürse Ceza
19 Harem' de kendiliğinden yetişen bitkileri kopanrsa Değerini öder
20 Kendiliğinden yetişen küçük ağaçları keserse Bir koyun kesmesi gerekir
21 Kendiliğinden yetişen büyük ağaçları keserse Bir büyük baş hayvan kesmesi gerekir
22 Bir tek tırnağı keserse Bir müd ölçeği yemek verir
23 îhramlı, ihramlı olmayanı izniyle tıraş ederse Bir şey gerekmez
24 îhramlı, ihramlıyı izni olmadan tıraş ederse Tıraş edene fidye gerekir

TAVAF;
1 Tavafi abdestsiz bir şekilde yaparsa Tekrar eder
2 Tavafi gusül abdestsiz (cünüp) bir şekilde yaparsa Tekrar eder
3 Tavafin üç şavtını (tunum) terk ederse Tekrar eder
4 Tavafta avret yerlerini örtmezse ve Mekke'nin Tekrar eder dışına çıkarsa
5 Hicr-i İsmail'in iç kısmından geçerek tavaf ederse ve Mekke'nin dışına çıkarsa Tekrar eder
6 Tavafi tersten yaparak Kabe'yi sağına alırsa ve Mekke'nin dışına çıkarsa Tekrar eder
7 Tavafin dolanma turlarını birbiri ardınca yapmazsa Bir şey gerekmez
8 Bir özrü olmadığı halde binek üzerinde tavaf ederse ve Mekke'nin dışına çıkarsa Bir şey gerekmez
9 Kudüm tavafinı terk ederse Bir şey gerekmez
10 Haccın bir rüknü olan ifada tavafinı yaptıktan sonra iki rekat namaz kılmazsa Bir şey gerekmez
11 Veda tavafinı yapmazsa Tekrar eder
12 Umre yapan tavaftan önce cinsel ilişkide bulunursa Bir büyük baş hayvan (bedene) kesmesi ve aynca kaza etmesi gerekir
13 Umre yapan tavafin ilk dört turunu yaptıktan sonra cinsel ilişkide bulunursa Bir büyük baş hayvan (bedene) kesmesi ve aynca kaza etmesi gerekir
14 İfada tavafim Zilhicce ayının sonunda yaparsa Bir şey gerekmez
15 İfada tavafindan önce ilişkiye girerse Bir büyük baş hayvan (bedene) kesmesi ve aynca kaza etmesi gerekir

SA'Y;
1 Bir özrü olmadığı halde binek üzerinde sa'y ederse Bir şey gerekmez
2 Safa ile Merve arasında sa'y etmeden önce tavaf yapmazsa.Tekrar eder
3 Sa'ye Safa'dan başlamazsa Tekrar eder
4 Umre yapan sa'yden sonra henüz saçlanm tıraş etmeden cinsel ilişkide bulunursa. Bir büyük baş hayvan (bedene) kesmesi ve aynca kaza etmesi gerekir
5 Umre yapan sa'yden önce cinsel ilişkide bulunursa. Bir büyük baş hayvan (bedene) kesmesi ve aynca kaza etmesi gerekir
6 Sa'yın üç şavtını terk ederse. Tekrar eder
7 Safa ile Merve arasında sa'y etmezse. Tekrar eder


TRAŞ OLMA;
1 Saçlan tıraş ya da kısaltma işini terk ederse Tekrar eder
2 Saçlan tıraş ya da kısaltma işini Harem bölgesinde yapmazsa Bir koyun kesmesi gerekir
3 Saçlan tıraş ya da kısaltma işini kurban günlerinden sonraya bırakırsa Bir şey gerekmez

MİNA;
1 Teşrik günlerinde Mina'da gecelemezse Bir koyun kesmesi gerekir
2 ihramdan çıkmadan ilişkiye girip boşalırsa Bir büyük baş hayvan (bedene) kesmesi ve aynca kaza etmesi gerekir
3 ihramdan çıkmadan önce şehvetle ilişkiye girer ama boşalmazsa Bir büyük baş hayvan kesmesi gerekir

ARAFAT;
1 Arafat'ta gündüz vakfe yapıp güneş batmadan önce oradan aynlıp gece tekrar Arafat'a geri dönerse Bir şey gerekmez
2 Arafat'ta gündüz vakfe yapıp güneş batmadan önce oradan aynlıp gece tekrar Arafat'a geri dönmezse Bir şey gerekmez
3 Arafat'ta vakfeden önce ilişkiye girmek. Bir büyük baş hayvan (bedene) kesmesi ve aynca kaza etmesi gerekir
4 Arafat'ta vakfeden sonra akabe cemresini taşlamadan ilişkiye girmek. Bir büyük baş hayvan (bedene) kesmesi ve aynca kaza etmesi gerekir

MÜZDELİFE;
1 Müzdelife'de gecelemeyi terk ederse Bir koyun kesmesi gerekir
2 Müzdelife'de vakfe yapmazsa Bir koyun kesmesi gerekir
3 Müzdelife'de kurban günü güneş doğduktan sonra bulunursa Bir koyun kesmesi gerekir

TAŞ ATMA;
1 Cemreleri taşlamayı son teşrik gününe ertelerse Bir şey gerekmez
2 Teşrik günlerinde üç taşlamayı terk ederse Bir koyun kesmesi gerekir
3 Taşlardan birini atmazsa Bir müd ölçeği yemek verir
4 Üç taşı atmazsa Bir koyun kesmesi gerekir

HEDY;
1 Kulak ya da kuyruğunun büyük kısmı olmayan hayvanı kurban ederse Caiz değildir
2 Kör ya da şaşı hayvanı kurban ederse Caiz değildir
3 Zayıf-cılız hayvanı kurban ederse Caiz değildir
4 Kesim mahalline yürüyemeyen topal hayvanı kurban ederse Caiz değildir
5 Ön veya arka ayaklanndan biri kesik olan hayvanı kurban ederse Caiz değildir

Kaynak :Dört Mezhebe Göre Hac ve Umre                           Yukarı Git